(N)MT ve Post-Edit 101

(N)MT ve Post-Edit 101

11:30 AM 17 Mart 2018

Makine Çevirisi ve Post-edit

Makine Çevirisi (MÇ) bir insan dilinden diğerine çeviri sürecini kısmen veya tamamen otomatikleştirme çabasıdır. MÇ araştırmaları 1940’larda başlamış ve zamanla Kural Temelli Makine Çevirisi, Örnek Temelli Makine Çevirisi, İstatistiksel Makine Çevirisi ve son olarak Nöral Makine Çevirisi dahil farklı paradigmalar yoluyla evrilmiştir. Çeviri endüstrisi, MÇ’nin ticari amaçlar için yararlılığını İstatistiksel Makine Çevirisinin gelişiyle fark etmiş olmasına ve Nöral Makine Çevirisinin yarattığı sansasyonun ardından kullanımını hızlandırmış olmasına rağmen, tüm MÇ paradigmaları kullanılan dil çiftine, metin türüne ve diğer faktörlere bağlı üretkenlik kazanımlarına dayalı olarak endüstride birlikte var olmaktadır. Bu çalışmanın ilk kısmında, makine çevirisi tarihine kısaca değinecek, paradigmaları ve bunların arasındaki geçişlerin altında yatan nedenleri açıklayacak ve son olarak çeviri endüstrisinin içinde ve dışında makine çevirisinin olası kullanımları hakkında konuşacağız.

Çalışmanın ikinci kısmındaki ana odağımız, çeviri endüstrisinde makine çevirisinin ana kullanım alanlarından biri olan post-edit olacaktır. Post-edit makine çevirisinden çıkan metinlerin insanlar tarafından düzeltilmesini gerektirir; bundan dolayı, çeviri endüstrisinde yeni becerilere sahip yeni bir pozisyon yaratma olanağı vardır: post-editör. Post-editörlerin çevirmenlerin yerine mi geçeceği, yoksa ikisinin birlikte mi var olacağı hala tartışmalı bir konudur ve makine çevirisi motorlarının kalitesine bağlıdır. Post-edit işlemini tanımladıktan ve farklı iş senaryolarına nasıl uygulanacağını açıkladıktan sonra, bu tartışmaya da değineceğiz. Son olarak, Nöral Makine Çevirisinin ortaya çıkmasıyla yakın zamanda daha çok tartışılan Türkçe post-edit konusuna odaklanacağız. Türkçeye çeviri bağlamında Türkiye’deki post-editörlerin hangi becerilere sahip olması gerektiği, hangi metinlerin post-edit için daha uygun olduğu ve post-editle ilgili diğer konular hakkında konuşacağız.