Dil Uzmanları Paneli: (N)MT ve Post-Edit’in Dil Uzmanları Üzerindeki Mevcut ve Olası Etkileri

Dil Uzmanları Paneli: (N)MT ve Post-Edit’in Dil Uzmanları Üzerindeki Mevcut ve Olası Etkileri

04:30 PM 17 Mart 2018

Gelecekte insan çevirisinin yeri ne olacak? Şimdiden birçok açıdan öne çıkan makine çevirisi, hiç şüphesiz çevirmenler olarak çalışma biçimlerimizi kökünden değiştirecek. Bu panelin amacı, teknolojik gelişmeler ve çeviri süreçleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek (N)MT alanındaki gelişmelerin çeviri, yaratıcı çeviri ve yerelleştirme alanlarındaki etkisini değerlendirmektir.