Çeviride Kalite Standartları: (N)MT ve Post-Edit’in Mevcut ve Olası Etkileri

Çeviride Kalite Standartları: (N)MT ve Post-Edit’in Mevcut ve Olası Etkileri

03:00 PM 17 Mart 2018

90’lardan sonra etkisini daha fazla hissettiğimiz küreselleşme ile ortaya çıkan çeviri ve yerelleştirme hizmetlerinin üretim araçları teknolojik gelişmeler neticesinde bugün çok daha komplike bir hal aldı. Ürün ve içerik üretiminin son sürat devam ettiği bir dönemde uyumluluğun sağlanması amacıyla standartlar getirildi ve güncel ihtiyaçlara göre geliştirildi, bu standartlara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi için de kalite kontrol yazılımları üretildi.

Çeviride kalite kontrol standartları ve araçları günümüzdeki teknolojik evrimin sektöre katacağı yeniliklerle beraber farklı bir kimliğe bürünecek gibi. Bundan yaklaşık 30 yıl önce şekillendirilmeye başlanan standartlarda olduğu gibi teknolojik evrimle beraber sektörün bürüneceği bu yeni kimlikte standartlar ve bunları ölçme araçları ne olacak? Geleneksel yöntemlerden modern yöntemlere geçiş sürecinde işletmelerin ve dil uzmanlarının karşılaşacağı sorunlar neler olacak ve bunların çözümü nasıl gerçekleşecek? (N)MT’nin üreteceği metinlerin standartları hangi kriterlere göre belirlenecek?

Sunumumda, bu ve benzeri sorulardan hareketle gerçek örneklerden faydalanarak çeviri standartlarında ve kalite kontrol süreçlerinde geçmişten günümüze yaşanan değişime kısaca değinerek (N)MT ve sonrasındaki süreçte bizleri bekleyen yenilikleri tartışmaya açacağım.