Akademisyenler Paneli: Güncel Teknolojilerin Akademi Üzerine Mevcut ve Olası Etkileri

Akademisyenler Paneli: Güncel Teknolojilerin Akademi Üzerine Mevcut ve Olası Etkileri

01:30 PM 18 Mart 2018

“Çeviri teknolojilerindeki son gelişmeler çeviribilimi farklı yönlerden etkilemektedir. Bir taraftan, ürün olarak çeviride değişiklikler yaşanmaktadır; örneğin çevirinin toplum ve sanayi tarafından algılanışı değişmektedir. Aynı zamanda, süreç olarak çeviride de değişikliklere tanık olmaktayız; çeviribilim bölümlerinin müfredatındaki ve sanayide çevirinin üretilme şeklindeki güncellemeler bunun örnekleridir. Üçüncü olarak da, çeviribilim araştırmaları hem ürün hem de süreç olarak çevirinin daha ayrıntılı incelenmesine olanak tanıyan yeni teknolojilerle gelişmektedir.

Bu sunumda teknolojik gelişmelerin çeviri ürünü, süreci ve araştırmalarına olan etkilerini Türkiye bağlamına odaklanarak incelemeye çalışacağız. Sunumun ikinci odak noktası çeviri eğitimi olacaktır. Türkiye’de mütercim tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinin ve mezunlarının sayısı artarken çeviri piyasasında daha çok rekabete tanık olmaktayız ve bu mezunların çok küçük bir bölümünün çeviri mesleğini yürütmekte olduğunu tahmin etmekteyiz. Çeviri sanayiinde tekillik tartışmalarının arttığı bu günlerde, çeviribilime ilişkin eğitim politikalarının ve müfredatın yeniden ele alınmasının zamanı geldiğini söylemek mümkündür. Bu sunumla sayısal teknolojilerin getirmekte olduğu paradigma kayması karşısında çeviri eğitimini yeniden şekillendirme çabalarına katkıda bulunmaya çalışacağız.”